Výstavy a veletrhy - mají smysl?

Poslední dvě desetiletí byly ukázkou toho, že se ve výstavnictví odehrávají…