Ještě donedávna byl Facebook vnímán velice okrajově. Dnes už to však neplatí a stal se plnohodnotným marketingovým nástrojem, který si zaslouží zvýšenou pozornost, a proto přinášíme několik postřehů, nad kterými by se měl zamyslet každý správce firemní Facebookové stránky.

Fanoušci

Za žádnou cenu se nesnažte uměle nahnat tisíce fanoušků na váš profil. Cílem totiž není mít co největší počet, ale jejich relevance.

Rozhodně nekupujte “lajky” od pochybných zahraničních společností, které slibují tisíce fanoušků za deset dolarů. Fanoušky sice získáte, ale budou to pravděpodobně jen falešné profily se značně exotickými jmény. Povede to pouze k tomu, že snižujete pravděpodobnost angažovanosti fanoušků u vašich příspěvků a to následně vede k tomu, že Facebook vyhodnotí vaši stránku jako málo zajímavou a zobrazuje ji čím dál tím méně.

Četnost příspěvků

V tomto případě pro každou firmu platí individuální pravidla. Určitě je třeba otestovat, na jakou frekvenci postování vaši fanoušci reagují nejlépe. Co je ale víc než jisté je, že přidávání několika příspěvků denně vám fanoušky spíš odpudí.

Video vs fotka

Facebook nabízí i různé formáty příspěvků. Můžete nahrát fotku, video, vytvářet alba, carousely, nebo i složitější formáty na mobilní zařízení, které připomínají už spíše webovou stránku.

Obecně platí, že vedou dynamické formáty, jako například video. Máte-li pouze fotky, jejich kvalitní úpravou také dokážete divy. Nicméně video se nepochybně dostane k širšímu publiku, než statická fotka.

Facebook pixel

Facebook pixel je vygenerovaný kód, který slouží  ke sběru informací o uživatelích, kteří navštívili váš web, reportování konverzi a vytváření okruhu uživatelů. Díky tomu můžete zpětně oslovit například lidi, kteří navštívili váš web, ale podruhé se nevrátili.

Tohle byl jen příklad, co vše Facebook pixel dokáže. Pokud jej ještě nemáte implementovaný, měli byste to rychle napravit, jelikož se okrádáte o potenciální klienty.

Placená propagace

Facebook za poslední léta procházel zásadními změnami, co se týče možností placené reklamy. Ta má pro vás hned několik výhod. Je to především možnost velice přesného zacílení na potenciální zákazníky.

Pro správu placených reklam doporučujeme využít Power Editor a veškeré kampaně si přehledně rozvrhnout a pojmenovat.

Business Manager

Pokud spravujete firemní Facebook, je nutné převést firemní profil do Business Manageru, který vám správu nejen zpřehlední, ale umožní vám vytvářet více učtu pro reklamu, katalog produktů, který je potřeba pro Dynamic Product Ads, aj., avšak nejdůležitější je, že k jednotlivým položkám můžete přidělovat oprávnění jiný osobám ať už z vaší firmy nebo firmy externí, která se o váš Facebook stará.

Plánování

Jako u všech marketingových aktivit i u Facebooku je důležité plánování. Zaveďte si vlastní interní systém plánování tak, aby bylo měsíc dopředu jasné, co se na Facebooku bude dít. Budete tak mít lepší přehled o provázanosti s ostatními komunikačními kanály, které využíváte.

Facebook je také náročný na obsah – texty, fotky, videa… Ty budete muset tvořit průběžně a bez kvalitního plánu by to šlo jen velice obtížně.

Pro více informací mne neváhejte kontaktovat na +420 776 621 543 nebo na mailu urszula@woxo.cz