Ve své praxi jsem měla možnost nahlédnout pod pokličku mnoha firem. U některých jsem se zabývala více obchodní stránkou, u jiných jsem se soustředila více na marketing nebo finance. Nebylo ale velkým uměním vypozorovat 5 nejčastěji se opakujících chyb v jejich marketingu.

1. Firmy neřeší svůj marketing jako celek

Hodně firem je pořád v operativním módu, tzn. řeší věci, které se na ně zrovna řítí a snaží se je “nějak” zvládnout. Zapomínají se na svou firmu dívat s nadhledem. Později se projeví, že má firma zastaralé logo, které nekoresponduje s novým webem a reklamními bannery, na kterých jsou slogany promující výhodnou koupi, ale zapomněli se o ní zmínit na webu.

2. Žádná analytika

Když už se firma rozhodne uspořádat event, spustí nové webové stránky nebo se rozhodne jít na veletrh, je důležité si určit vhodné parametry, na základě kterých bude měřit úspěšnost. Může to být počet získaných vizitek, analýza návštěvnosti v Google Analytics, rostoucí počet likes na Facebooku nebo počet telefonátů v návaznosti na nějakou aktivitu. Bohužel je stále běžné, že se firmy sice zavalí marketingovými aktivitami a jsou ve značném stresu z jejich přípravy a realizace, ale zapomínají na nejdůležitější část a to je analýza výsledků.

3. Soustředění se na neefektivní aktivity

Téměř všude platí oblíbené Paretovo pravidlo, že 80% příjmů přináší 20% vašich marketingových aktivit. Zaměřte se proto na to, co má skutečně smysl. Zapomeňte na 80% nepříliš výdělečných činností a tento přebytek práce investujte do oněch 20%.

4. Neznalost cílové skupiny

Ve své praxi jsem se u našich klientů setkala buď se zcela mylnou představou o cílové skupině firemních zákazníku, nebo s její částečnou neznalostí. Firmy mají tendenci uzavírat se do svých kanceláří a málo se snaží zapadnout mezi své zákazníky a pochopit jejich skutečné potřeby a vlastnosti, což firmám následně zbytečně brání v cestě za inovacemi.

5. Slevy, slevy, slevy….

Navzdory velké popularitě veškerých slev a akcí nejsem jejich fanouškem, ale i zde platí všeho s mírou. Jedním z následků přehnaných slev může být, že se firma dostane do začarovaného kruhu, kdy opakovanými a výraznými slevami znehodnocuje svůj produkt. Koneckonců dobrý produkt nebo služba si své zákazníky najde i bez 10% slevy.